سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد همایون فر – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مکانیک

چکیده:

دراین مقاله به بررسی و محاسبه فناشوندگی بالکهای کنترل بردار تراست TVC مورد استفاده در دهانه خروجی نازل موتور پرتابه ها پرداخته شده است از این رو معادلات حاکم شرایط مرزی نرخ عقب نشینی سطح ناشی از فناشوندگی و الگوریتم جبهه متحرک Moving Front تشریح شده است جهت تولید شبکه پویا از روشهای هموارسازی فنری Spring Smoothing و مش زنی موضعی Local Remeshing بطور همزمان استفاده گردیده و حل عددی دو بعدی انتقال حرارت هدایتی در یک شبکه متحرک بی سازمان به روش حجم محدود انجام شده است در بررسی اعتبار سنجی روش ارایه شده ملاحظه گردید نتایج محاسبات با نتایج تستهای تجربی و روش المان مرزی متقابل دوگانه DRBEM برروی بالکها تطابق خوبی دارد.