سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نوراله احمدی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسن کیامنش – استادیار دانشگاه آزاد دزفول
حمیدرضا وثوقی فر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حمیدرضا جلالپوربارفروش – دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده:

درتحقیق حاضر مدل عددی دو بعدی برای حل معادلات آب های کم عمق برروی شبکه کارتزین و با درنظر گرفتن عملکرد بستر خشک /مرطوب ارایه شده است مدلسازی ترمهای انتقال توسط حل کننده تقریبی ریمان HLLC و با استفاده از روش مرکزیت سلول انجام گرفته است روش رونگ ـ گوتا مرتبهچهار برایتقریب انتگرال زمانی بکارگرفته شد درکدنویسی از نرم افزار متلب استفاده شد نتایج آزمونهای شکست یک بعدی سد شکست دایره ای و شکست جزئی سد برای ارزیابی مدل حاضر با نتایج حل تحلیلی و روشهای عددی MUSCL,WAF مقایسه شد بررسی نتایج بدست آمده قابلیت روش عددی موجود با حل کننده تقریبی ریمان HLLC را درتسخیر شوک و شبیه سازی بستر خشک اثبات می نماید.