سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سبحان امامی کوپایی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
کیومرث مظاهری – دانشیار گروه مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف از مقاله حاضر شبیه سازی عددی شتابگیری شعله در مخلوط پیش آمیخته پروپان – هوای استوکیومتری درحضور موانع متعدد با استفاده از شبیه سازی گردابه های بزرگ LES می باشد به منظور مدلسازی نرخ واکنش زیرشبکه از مدل احتراقی چین خوردگی با سطح شعله FSW ولر Weller استفاده شده است مقایسه نتایج حاضر باکارهای تجربی بردقت نسبتا مناسب شبیه سازی حاضر دربیان مکان شعله شکل و ساختار شعله اندرکنش های بین جریان و توربولانس و رفتارزمانی فشار برای چیدمان های متفاوت موانع دلالت دارد این نتایج نشان میدهند که بیشینه فشار حاصل هنگامی که موانع نزدیک به مبدا جرقه باشند کمتر از زمانی است که موانع به نسبت دورتر ازمبدا جرقه قرار داشته باشند.