سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد گلریز – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – استاد سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از مشکلات عمده ای که درسیستمهای جمع آوری آبهای سطحی شهری به چشم می خورد حمل مقادیر زیادی رسوب و گل و لای به سمت پایین دست است برای جلوگیری از انسداد و کاهش فرسایش در کانالهای جمع آوری آبهای سطحی شهری از حوضچه های رسوبگیر استفاده می شود تا از ورود رسوبات به داخل شبکه های جمع آوری آبهای سطحی جلوگیری کند بدست آوردن میدان جریان و غلظت برای حوضچه کاملا ضروری است چرا که روش های موجود طراحی که براساس ایجاد شرایط مناسب جهت ته نشینی مواد معلق است برپایه روابط سرعت سقوط ذره در سیال و نیز با فرض جریان آرام و یکنواخت در سیال بنا نهاده شده اند.