سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدحامد شکیب –
حمید شجاع رستگاری –
محمدجواد خانجانی –

چکیده:

سالانه مقدار فراوانی رسوب از طریق جریان های ناشی از سیلاب به مخزن سدها حمل شده وعمر سد را به پایان آن نزدیک می کند کاهش حمل میزان رسوبدر جریان مربوط به پایین دست مخزن که بخاطر به دام افتادن رسوباتدر بالا دست مخزن است باعث تولید تغییرات درازمدت در سیستم ابرفتی رودخانه خواهد کرد Songheng Li2010 و همکاران مدلسازی عددی ماکزیمم جریان محتمل عبوری از روی سرریز یک سد را مورد مطالعه قرار دادند young-jun Lu2009 و همکاران حالت سه بعدی جریان اب ونشت رسوبات پشت سد را شبیه سازی کردنددراین مقاله مدل ریاضی سه بعدی برای چگونگی جابجایی مواد معلق در جریانهای اشفته معرفی شده و چگونگی ارتباط ماکزیمم جریان عبوری از روی سرریز با توابعزمانی بدست امده مرتبط با چگونگی عمق رسوبات انباشته شده در پشت سد بررسی میشود. برای بررسی ماکزیمم جریان عبوری محتمل از روی سریز معمولا یک روش ترکیبی حاصل از مدل فیزیکی و مدل computational fiuid dynamics CFD مد نظر قرار می گیرد