سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین عجم – دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
محمد سادات – کارشناس ارشد

چکیده:

رسانندگی فولاد نسبت به فلزات دیگر همچون مس کمتر است بنابراین ایجاد الگوی جریان خاص درقالب به منظور فراهم کردن فرصت برای انتقال حرارت یکنواخت تر ضروری می باشد درکار حاضر یک شبیه سازی سه بعدی از الگوی جریان توام با تغییر فاز انجماد درقسمت قالب دستگاه ریخته گری پیوسته با درنظر گرفتن مدل استاندارد آشفتگی K-e صورت گرفته و اعتبار آن با کارهای پیشین مقایسه شدهاست معادلات حاکم برجریان شامل پیوستگی و ناویراستوکس می باشد برای مدل کردن فرایند انتقال حرارت از روش آنتالپی تخلخل استفاده شده است نحوه اعمال شرط مرزی دیواره درجریان مغشوش از اهمیت خاصی برخوردار است که دراینجا از یک سری فرمولهای نیمه تجربی برای پیوند میان دیوار و ناحیه سراسرآشفته استفاده شده است نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که با افزایش زایوه پورت نازل گردابه بالایی به تدریج بزرگتر می شود و پخش حرارت درکل قالب یکنواخت تر می گردد.