سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین امین اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن ثقفیان – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

درپژوهش حاضر حرکت سقوط آزاد جسم مربعی و مستطیلی به روش برهم نهادن شبکه ها بررسی شده است جریان تراکم ناپذیر غیردائم و آرام (Re<40 درنظر گرفته شدها ست جسم تحت تاثیر نیروهایی مانند نیروی هیدرودینامیکی سیال و نیروهای شناوری و گرانشی وارد برذره حرکت داده می شود مقادیر ضریب درگ برای اعداد رینولدز مختلف محاسبه گردید و سپس با نتایج تجربی مقایسه شدند. درقسمت دیگری از کارحاضر شبیه سازی حرکت سقوط ازاد دو جسم استوانه ای با مقطع مربعی و مستطیلی درارایشهای مختلف بررسی شده اند از نتایج بدست آمده از شبیه سازی این طور برداشت می شود که درهنگامی که دوجسم باهم درحال سقوط می باشند درمقایسه با حالتی که بصورت جداگانه درحال سقوط باشند حضور جسم دوم تاثیر قابل ملاحظه ای روی مسیر سقوط و رفتار استوانه می گذارد این تاثیر براساس نوع ارایش دو استوانه متفاوت است.