سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد ایاسه – کارشناسی ارشد سازه های آبی
مهدی یاسی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

دراین تحقیق ساختارجریان درپیچ ۹۰درجه یک کانال آزمایشگاهی بدون و با حضور سرریز لبه تخت با تاج افقی درموقعیت ۳۰درجه پیچ با نرم افزار FLUENT شبیه سازی شدها ست توزیع سرعت را درمقاطع مختلف عرضی پیچ بدون سرریز و درمقطع کنترل درحالتی که سرریز وجود دارد مورد بررسی قرار داده ایم از دیگر اهداف مهم این تحقیق رسم پروفیل سطح آب درمقاطع مختلف عرضی پیچ و درمقطع کنتر لبودهاست درحالت بدون وجود سرریز سطح آب به طور چشمگیری درمحدوده پیچ به سمت دیواره خارجی بالا می رود و برای قسمت داخلی پیچ وضعیتی برعکس مشاهده میشود نتایج حاکی از این است که وجود سرریز تاثیر بسزایی دریکنواخت تر کردن توزیع سرعت درعرض کانال و یکنواخت تر کردن شیب پروفیل عرضی سطح آب دارد دراین تحقیق برای شبیه سازی سطح آزاد جریان از مدل VOF (Volume Of Fluid) استفاده شده است.