سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا جوانمردی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه شیراز
علیرضا وثوقی – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

امروزه در کشور کاربرد تیرهای بتن پس تنیده خصوصا در پلسازی رو به افزایش است و اغلب باعث اقتصادی تر شدن طرح و کاهش وزن سازه می گردد دراین تحقیق رفتار برشی پس تنیده مورد بررسی قرارخواهد گرفت رفتاربرشی سازه های پس تنیده پیچیده تر از رفتا رخمشی آنهاست بررسی های بسیاری چه بصورت تئوری و چه به صورت آزمایشگاهی در این زمینه صورت گرفته که البته اکثر این بررسی ها تاکید بر ظرفیت برشی مقاطع پس تنیده دارند و کمتر به رفتار برشی آنها توجه گردیده است بررسی رفتار سازه های پیش تنیده بتنی از این جهت قابل اهمیت است که می توان از نتایج آن برای طراحی بهتر این سازه ها بهره جست. در تحقیق حاضر با استفاده از یک مدل اسیب خمیری همسانگرد برای بتن شبیه سازی عددی یک تیر بتنی پس تنیده با استفاده از روش اجزا محدود انجام شده است.