سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا یزدانی – گروه فیزیک – دانشکده علوم پایه – دانشگاه صنعتی سهند- شهر جدید سهند – تبری
حسین زاهد – استادیار فیزیک – دانشکده علوم پایه – دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

نمایشگر پلاسمایی یکی از فناوریهای پیشرفته برای نمایشگرهای بزرگ مسطح و با وضوح بالا می باشد. در این پژهش از مدل سیالی انرژی برای شبیه سازی دو بعدی تخلیه نمایشگر پلاسمایی استفاده شده است. در این مدل ضمن حل معادله انرژی الکترون و انتگرال گیری غیر صریح از معادلات ترابرد پلاسما نسبت به زمان عملکرد نمایشگر پلاسمایی و دینامیک تخلیه از طریق محاسبه توزیع فضایی – زمانی کمیت هایی مانند پتانسیل الکتریکی ، چگالی ذرات باردار ، انرژی متوسط الکترون و چگالی بار سطحی بر روی دی الکتریک ها مورد بررسی قرار گرفته است.