سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محرم آصفی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی ،دانشگاه فردوسی مشهد
علی نقی ضیایی – استادیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از راهکارهای موثر برای استهلاک انرژی پایین دست سازه های هیدرولیکی نظیر سرریزها، تندابها و دریچه ها، پرش هیدرولیکی است تحقیقات آزمایشگاهی نشان میدهد که پرش هیدرولیکی روی سطوح شیبدار معکوس با گذاشتن پله منفی در انتهای حوضچه آرامش منجر به افزایش استهلاک انرژی و پایداری پرش می گردد دراین مقاله الگوی جریان در داخل این حوضچه ها با صورت دو بعدی با استفاده از نرم افزار fluent که معادلات جریان را به روش حجم محدود حل می نماید شبیه سازی گردید میدان محاسباتی با استفاده از شبکه بندی منشوری منظم structured grid گسسته گردید دراین نرم فازار روش حجم سیال Volume of Fluid جهت مدلسازی سطح ازاد به کارگرفته شد.