سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نفیسه ترکمانزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
بایرامعلی محمدنژاد – استادیاران دانشگاه ارومیه
جواد بهمنش –

چکیده:

ازعوامل مهم رسوبگذاری مخازن سدها جریانهای گل آلودی است که با افزایش غلظت رسوبات معلق درجریان رودخانه های ورودی واردمخازن سدها می شوند و ظرفیت آب مخازن و عمرمفید آنها را کاهش میدهند بازکردن دریچه های تحتانی سد روش متداول جهت تخلیه این جریانها و حفظ حجم مفید مخزن می باشد درانجام این عملیات اطلاع ازنحوه حرکت جریان رسوبی پخش و گسترش طولی عرضی و عمقی و زمان رسیدن آنها به بدنه سد درمدیریت بهینه زمان بازوبسته شدن دریچه ها مهم است دراین مقاله پیشروی جریان گل آلود درمخزن سدسفیدرود با استفاده ازمدل Mike3 درحالت مش بندی نامنظم شبیه سازی شد نتایج نشان داد که بعدازواقعه سیلابی که از روز ۲۳/۱/۸۶ و ۹؟۲۰ صبح شروع شد اولین زبانه های جریان گل آلود درروز ۸۶/۱/۲۴ و ۱۰:۲۰ صبح ازطریق شاخه شاهرود سریعتر به بدنه سد رسیده و زمان بازشدن دریچه ها را برای خروج جریان گل آلود تعیین می کنند.