سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمجید رهگشای – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
عباس رامیار – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی اکبر رنجبر – دانشیار
سعید محسنیان – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین مقاله جریاننوسانی دو بعدی نانوسیال عبوری از یک لوله با دیواره همدما بصورت عددی بررسی قرارگرفته است برای حل معادلات ناویر – استوکس و انرژی روش حجم محدود با شبکه همجا بکاررفته و از تکنیک درونیابی مومنتم رای وچو درالگوریتم سیمپل استفاده شده است همانطور که میدانیم نانوسیال بخاطر کارایی حرارتی بالا مورد توجه قرارگرفته است همچنین پدیده نوسان درنانوسیال یک ایده جدید درزمینه مکانیک سیالات و انتقال حرارت بوده که یکی از مزایای آن تاخیر درفرایند ته نشینی نانوسیال می باشد شبیه سازی این مقاله درپارامترهای نوسانی گوناگون دامنه – عدد استروهال و عددرینولدز و کسرهای حجمی گوناگون نانوذرات برای جریان ناپایدار انجام شده و نتایج حاکی از این است که افزایش فرکانس و دامنه نوسان منجر به افزایش کوچکی در عدد ناسلت می شود اما با افزایش عدد رینولدز و کسرحجمی نرخ انتقال حرارت بیشتری مشاهده می شود و لی با افزایش دو پارامتر افت فشاردرواحد طول لوله افزایش می یابد که این افزایش ناشی از افزایش کسرحجمی نسبت به افزایش رینولدز نامحسوس تر است.