سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید عسگری قورتانی – گروه مهندسی هسته ای دانشکده علوم و فناوریهای نوین دانشگاه اصفهان
محمدرضا عبدی – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
منصور طالبی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشکده تحقیقات و توسعه راکتورها و شتاب
حسین احمدی کیا – گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

در پروسه تحلیل و طراحی راکتورهای هسته ای علاوه بر انالیز نوترونیک نیاز به بررسی و انالیز پارامترهای ترموهیدرولیکی نیز وجود دارد تا بتوان از نتایج این بررسی ها در طراحی سیستمهای مدار اول و دوم استفاده کرد. شبکه های نگهدارنده یکی از اجزای اصلی در مجتمع های سوخت راکتورهای ابی تحت فشار هستند که تاثیر بسزایی در پارامترهای ترموهیدرولیکی جریان دارند دراین مقاله سعی بر آن است تا با شبیه سازی جریان سیال و انتقال حرارت اطراف ۶۱ میله ی سوخت بتوان اثر شبکه های نگهدارنده را بر پارامترهای ترموهیدرولیکی نظیر افت فشار ضریب انتقال حرارت و شدت اغتشاش جریان بررسی کرد. برای شبیه سازی میله های سوخت از مدل میله های گرم شونده با شار حرارتی kW/m2 840 استفاده شده و سیال عامل را اب سبک فرض کرده ایم مدل مورد نظر توسط یکی از کدهای دینامیک سیالات محاسباتی حل عددی شد و نتایج با نتایجی مبنا که دراین زمینه بدست اورده شده است مقایسه گردید.