سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرنوش آقایی دانشور – دانشجوی دکتری آب و محیط زیست
ناصر طالب بیدختی – استاددانشگاه شیراز

چکیده:

دراین مقاله شبیه سازی عددی جریان متلاطم و ابشستگی بستررسوبی دراطراف آبشکن با حل معادلات سه بعدی ناویراستوکس و معادلات انتقال رسوب با استفاده ازنرم افزار Flow-3D ارایه شده اس دو مدل آشفتگی k-e و گروه نرمال شده RNG درایجاد حداکثر عمق ابشستگی با شرایط ازمایشگاهی موردم قایسهقرارگرفته و مدل اشفتگی RNG مدل دقیقتر و مناسبتری معرفی شده است پروفیلهای توزیع سرعت درسه جهت دراطراف آبشکن بررسی و جریانهای چرخشی و گردابی شناسایی شده است همچنین اثرضریب کسرحجمی چسبنده درابشستگی بستر مورد بررسی قرارگرفته است.