سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سارا مشکسار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
محمدرضا هاشمی – استاددانشگاه شیراز
محمدجواد عابدینی – استاددانشگاه شیراز

چکیده:

نیاز به محاسبه پروفیل سطح آب درجریان متغیر تدریجی دراکثر پروژه های مهندسی هیدرولیک منجر به ارایه روشهای مختلف برای حل معادله ایننوع جریان شده است دراین تحقیق استفاده ازتوابع هم بسته پایه ی شعاعی برای شبیه سازی جریان متغیر تدریجی به عنوان یک روش جدید برای حل معادله جریان متغیر تدریجی مورد ارزیابی قرارگرفته و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از حل تحلیلی این معادله مقایسه شدها ست روش ارایه شده درتحقیق حاضر دارایدو مزیت عمده است اول این که تناسب تنگاتنگی بین توزیع نقاط و فیزیک مساله تغییرات سطح آب وجود دارد دوم اینکه با تعدادنقاط بسیارکمتر نتایج تناسب خوبی با روش تحلیلی دارند.