سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد زینی وند – پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی
هادی رضایی –
یوسف ارژنگ نیا –

چکیده:

درمقاله حاضر یک جریان دوفاز احتراقی سوخت پایه فلزی و آب به عنوان اکسنده بصورت عددی مورد بررسی قرارگرفته است برای شبیه سازی از نرم افزار حجم محدود FLUENT استفاده شده است از مدل آشفتگی SST k-ω برای شبیه سازی رفتار جریان و از مدل اضمحلال ادی – آرنیوس به منظور اعمال واکنش استفاده شده است انژکتورهای آب به عنوان تامین کننده اکسیدایزر برروی دیواره محفظه احتراق تعبیه شدها ست و به منظور بررسی کیفیت اختلاط سوخت و اکسیدایزر و درنتیجه افزایش راندمانآرایش قرارگیری آنها به لحاظ تعداد و موقعیت مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که تعداد و نحوه قرارگرفتن انژکتورها نقش مهمی در کیفیت و اختلاط و در نتیجه احتراق یک سوخت فلزی با اکسنده آب دارد شرایط انژکتورهای دو ردیف با چیدمان موازی بهترین عملکرد را نشان میدهد.