سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر موسویان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر ک
محمدجواد خانجانی – استاد گروه عمران سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی نژادنادری – دانشجوی دکترای عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان؛

چکیده:

تانک ته نشینی برای حذف مواد جامدی که در مراحل ابتدایی تصفیه حذف نشده اند استفاده میشود. این تصفیه و جداسازی به کمکنیروی وزن انجام می شود. اثرات فیزیکی و هیدرودینامیکی شامل نیروی گرانشوارد بر ذرات رسوب، تغییرات تراکم ذرات در سیال و به هم پیوستن و لخته شدن ذرات عواملی هستند که برالگوی جریان و عملکرد تانک اثر میگذارند. در این تحقیق جریان در یک تانک ته نشینی استاندارد توسط دینامیک سیالات محاسباتی شبیه سازی گردید و نتیجه نشان می دهد که تفکیک آب از مواد ریز فاضلاب و رسوبات به خوبی صورت می گیرد و مواد ته نشین شده از مجرای تخلیه رسوب در کف تانک جمع آوری میگردد.