سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی نژاد نادری – دانشجوی دکتری عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا منتظمی وظیفه دوست – کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
محمد جواد خانجانی – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سدها و بندهای انحرافی موانعی برای جلوگیری از مهاجرت ماهی ها در طول رودخانه به حساب می آیند. به منظور رفع این مشکل در طراحی سد، یک سازه هیدرولیکی تحت عنوان راه ماهی در کنار سد تعبیه می شود. راه ماهی دنیل یکی از انواع راه ماهی می باشد که مهاجرت ماهی به بالادست سد را امکان پذیر می نماید. سرعت، عمق آب و آشفتگی از پارامترهای موثر در شناکردن ماهی می باشند. در این مقاله معادلات حاکم برآب های کم عمق در حالت سه بعدی در راه ماهی دنیل با استفاده از مدل های آشفتگی مناسب حل گردید تا الگوی جریان و آشفتگی محاسبه شود. نتایج حاصل از مدل عددی برای سرعت با داده های آزمایشگاهی مقایسه شد. سرعت های به دست آمده از حل عددی بسیار قرین به داده های آزمایشگاه می باشند. نتایج نشان می دهد که اهمیت مدل آشفتگی در شبیه سازی عددی می تواند به عنوان ابزاری موثر برای اهداف طراحی قابل ملاحظه باشد.