سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمیثم کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی شفیعی فر – استاد، دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا ولی زاده – ریسرچ فلو، دانشگاه موناش
آرش عبدمعبودی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله با توسعه یک مدل هیدرودینامیک ذرات هموارSPH) دو بعدی، رژیم و نیروهای ناشی از جریان وارد بر یک سیلندر ثابت دررینولدزهای پایین مورد بررسی قرار گرفته اند. شبیه سازی ها تا رینولدز برابر ۱۰۰ انجام پذیرفته و در هر مورد ضریب درگ و عدد استروهال به دست آمده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است. هیچ مدل آشفتگی لحاظ نشده و نتایج به دست آمده با توجه به رزولوشن انتخابی قابل قبول است