سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه الیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه رازی
افشین اقبال زاده – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی – پژوهشکده تحقیقات پیشرفته
میترا جوان – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی – پژوهشکده تحقیقات پیشرفته
محند واقفی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

آبشکن ها از جمله سازه های هیدرولیکی هستند که به منظور جلوگیری از فرسایش ساحل رودخانه ها به کار می روند وبه همین دلیل آنالیز جریان و شناخت الگوی جریان در اطراف آبشکن ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این مقاله با استفاده از شبیه سازی عددی و بهره گیری از نرم افزار FLOW- الگوی جریان در اطراف آبشکن مستقرق شبیه سازی شده است. این شبیه سازی بدون در نظر گرفتن سطح آزاد صورت پذیرفته و مدل آشفتگی مورد استفاده (فرمول در متن اصلی مقاله) RNG بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده، پروفیل سرعت با نتایج آزمایشگاهی تطابق نسبتا خوبی دارد.