سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سالار هیئت داودیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، آزمایشگاه تحقیقاتی احتراق و پیشرانش ، دانشگاه
رضا ابراهیمی – دانشیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مطالعه میدان جریان احتراقی آشفته در یک محفظه احتراق استوانهای متقارن با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی انجام شده است. برای این منظور، دو مدل احتراقی EDC و مدل اتلافات گردابهای مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر تاثیر مدلهای احتراقی، تاثیر مدلهای آشفتگی k  استاندارد، k  استاندارد و مدل تنشهای رینولدزی نیز بررسی شده است نتایج برای دما و کسر مولی اجزای شیمیایی در امتداد شعاعی در مقاطع مختلف محفظه احتراق برای هر یک از این مدلها، به دست آمده و با مقادیر تجربی مقایسه شدهاست. نتایج فوق نشان میدهد که مدل آشفتگیk-w استاندارد به همراه مدل احتراقی EDC بیشترین انطباق را با نتایج تجربی داشته و در بدترین شرایط به میزان ۱۲ % خطا نسبت به نتایج تجربی دارد