سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پدرام ستوده بقا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدحسین سیدین – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدتقی صالحی – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از عوامل موثر در ارتقاء کیفیت محصول نهایی فرآیند ریخته گری مداوم، کنترل الگوی جریان مذاب فولاد درتاندیش است. شکل هندسی تاندیش های ریخته گری مداوم فولاد، اصلاح کنند ههای جریان و انواع موانع داخلی که درتاندیش قرار م یگیرند از جمله ابزارهایی هستند که برای کنترل جریان استفاده می شوند. متغییرهای فوق که از جمله عوامل اصلی طراحی تاندیش هستند، می توانند از طریق مدل سازی ریاضی و فیزیکی جریان مذاب در تاندیش مورد بررسی ومطالعه قرارگیرند. هدف از پژوهش حاضر مطالعه پدید هها و شرایط لازم برای حذف آخال در تاندیش ریخته گری مداوم فولاد است. در این راستا مدل بازدارنده تلاطم با مدل بازدارنده توربو که هر دو شامل سدی کوتاه هستند بررسی شدند. در ادامه به این دو مدل سد و بند با ارتفاع بیشتر اضافه شد و الگوی جریان و منحنی زمان ماند سیالRTD) با دومدل قبلی مقایسه شد. جهت رسم منحنی توزیع زمان اقامت سیال در تاندیش، معادله انتقال جرم نیز بطور همزمان با سایر معادلات حاکم جهت انتشار ماده ردیاب در سیستم حل گردیده است.