سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین نیرویی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا سلیمی – دانشجوی دکترا
محمد طیبی رهنی – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

درتحقیق حاضر مسئله جریان اطراف یک استوانه سهبعدی با مقطع مربع درنزدیکی یک سطح مسطح بصورت عددی موردبررسی قرارگرفته است عدد رینولدز برمبنای سرعت جریان آزاد و عرض استوانه ۱۳۲۰۰ میبا شد برای حل میدان آشفتگی از روش پنس pans که یکی از روشهای رهیافت شبیه سازی گردابه های بسیار بزرگ میب اشد استفاده گردید جهت مدلسازی قسمت حل نشده جریان از روش کی امگا k-w ویلکاکس با ضرایب اصلاح شده و برای مشخص ساختن کسری از انرژی جنبشی اشفته که مورد حل قرار میگیرد از یک تابع میرایی که نسبت انرزی جنبشی حل شده به کل انرژی جنبشی آشفته است استفاده شد نتایج نشان دادند که با نزدیک شدن استوانه به دیواره گردابه های نزدیک دیوار ضعیف و کشیده تر می شوند و گردابه های بالای استوانه در نقاط بالاتری نسبت به استوانه تشکیل و ریزش می کنند.