سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید محب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا همدان
حسین بانژآد – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمدحسین قبادی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مجید حیدری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

این تحقیق نتایج حاصل از یک مدل ریاضی شبیه سازی جریان آبهای زیرزمینی در ابخوان دشت نهاوند واقع در غرب ایران را نشان میدهد برای انجام این کار از کد عددی MODFLOW-2000که در قالب نرم افزار مدلسازی آبهای زیرزمینی GMS قرارگرفته است استفاده شد پس از جمع اوری اطلاعات مورد نیاز از قبیل اطلاعات زمین شناسی هیدرولوژیکی، هیدروژئولوژیکی و نقشه های توپوگرافی ابتدا مدل سه بعدی هیدروژئولوژیکی دشت با استفاده از لاگ چاه های منطقه و اطلاعات ارتفاعی لایه سطحی دشت تهیه شد و سپس MODFLOW برای شبیه سازی جریان مورد استفاده قرارگرفت. پس از شبیه سازی اولیه جریان مدل با استفاده از سعی و خطا و روش تخمین پارامتر و اطلاعات تراز آب چاههای منطقه برای حالت پایدار کالیبره گردید نتایج حاصل از کالیبراسیون نشان میدهد که خطای میان تراز مشاهده شده و محاسبه شده در دامنه مطلوب می باشد.