سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه رازی
علی فتاحی چقابگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه رازی
افشین اقبال زاده – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی – پژوهشکده تحقیقات پیشرفت
میترا جوان – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی – پژوهشکده تحقیقات پیشرفت

چکیده:

در ا ین مقاله به بررسی الگوی جریان جت های دیواره ای پایین دست دریچه پرداخته شده است. برای این بررسی جت دیواره ای عبوری از روی بستر مقعر و زبر با استفاده از نرم افزار FLOW-3D بصورت سه بعدی شبیه سازی شده اند. در شبیه سازی این مدل بستر جت دیواره ای صلب در نظر گرفته شده است. برای شبیه سازی پارامترهای آشفتگی از مدلهای (فرمول در متن اصلی مقاله) و RNG استفاده شده است. بطور کلی با توجه به مقایسه بین داده های آزمایشگاهی و نتایج شبیه سازی شده تشابه بسیار بالایی ملاحظه گردید.