سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا امینی – کارشناس ارشد دانشگاه تبریز
محسن صفاری پور – دانشجوی دکتری
الهام شکوهیان – کارشناس ارشد
محمدحسن صفاری پور – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

درحال ح اضر درکشورایران حدود چهل درصد از کل مصرف انرژی مربوط به بخش ساختمان و مقدار قابلتوجهی ازآن صرف گرمایش و سرمایش خواهد شد که علاوه برمصرف بی رویه سوختهای فسیلی آلودگی محیط زیست را نیز به همراه دارددراین مقاله جهت صرفه جویی درمصرف سوختهای فسیلی و کاهش مشکلات زیست محیطی با استفاده از انرژی خورشیدی به بررسی عملکرد دودکش و بادگیر خورشیدی به عنوان ایده مناسب جهت به حرکت دراوردن خود به خودی هوای سرد درداخل ساختمان پرداخته شده است بدون استفاده ازنیروی محرکه یا مصرف سوختهای فسیلی میتوان درمناطق گرم و خشک درتابستان محیطی مطبوع با دمای مناسب و رطوبت لازم طبق استانداردهایتهویهمطبوع فراهم نمود. دراین مقاله سرمایش طبیعی یک ساختمان ۴طبقه توسط دودکش خورشیدی بادگیر و دیوارهای جاذب با وجود تشعشع همراه با سیستم تزریق آب درورودیها شبیه سازی شده است