سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا شبگرد – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک ،گروه ساخت و تولید ، دانشگاه تبریز
سلیمان سعید – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی مکانیک،گروه ساخت و تولید، دان

چکیده:

گرادیان دمایی بالایی که در طی فرآیند ایجاد می شود باعث بروز تنش های حرارتی بالایی در ناحیه ای کوچک از سطح می شود. این تنشها تا دمای محیط هم باقی می مانند و منجر به ایجاد تنشهای پسماند درون قطعه کار میشوند. این تنش ها می توانند منجر به ایجاد ترک ها ی ریز در سطح ، کاهش مقاومت و عمر خستگی ، و در نهایت شکست شوند. در این مقاله یک مدل المان محدودFEM )برای تخمین توزیع درجه حرارت وتوزیع تنش های پسماند حرارتی حاصل از فرآیندEDM در سطح قطعه کار، ایجاد شد . سپس نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد و مشاهده گردید که تطابق خوبی بین نتایج آزمایشگاهی با نتایج شبیه سازی وجود دارد. در ادامه همچنین اثر انرژی پلاس بر روی تنشهای پسماند بررسی گردید.