سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی آجیلیان ممتاز – دانشگاه فردوسی فلکه پارک مشهد
انوشیروان فرشیدیان فر –

چکیده:

ارتعاشات ناشی ازگردابه ها که ازبرخورد بین جریان سیاهل و جامدبوجود می آید ازتاثیر گذارترین عوامل تخریب لوله های استخراج موادنفتی و گازی دراعماق دریاها و اقیانوسها می باشد دراین پژوهش ابتدا به شبیه سازی این پدیده برروی سیلندر استوانه ای شکل قرارگرفته برروی بستر الاستیک و درمعرض جریان سیال پرداخته میشود به منظور اعتبار سنجی نتایج مقادیر ضرایب لیفت و درگ ودامنه نوسانات بدست آمده درعدد رینولدز ۲۰۰ با نتایج ازمایشگاهی و عددی سایرپژوهشگران مقایسه گردیده که مطابقت بسیار خوبی را نشان میدهد سپس تاثیر قرارگرفتن سیلندرهای کنترلی هم قطر با سیلندراصلی و با چیدمان خطی و مثلثی درپشت سیلندراصلی بردامنه ارتعاشات درناحیه Lock-in و ضرایب لیفت ودرگ بررسی میگردد درارایش خطی یک سیلندر کنترلی در۵نسبت فاصله مختلف از۱٫۵تا۳٫۵ قطرسیلندر اصلی قرار داده شده است درارایش مثلثی نیز تاثیرقراررگیری دو سیلندرکنترلی و درنسبت های ۱و۱٫۵و۲برابر قطر سیلندر اصلی مورد مطالعه قرارمیگیرد.