سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامیار حسنی مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران اب
محمدتقی اعلمی – دانشیاردانشگاه آزاد مهاباد
احد حبیب زاده – کارشناس ارشد
محمدعلی قربانی – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

ایران زمین با بحران خود ساخته کمآبی روبروست عدم مدیریت منابع اب و تا اندازه ای خشکسالیهای پی درپی و دراز مدت عوامل عمده این وضعت ناهنجارند یکی ازروشهایی که به این بحران کمک می کند ساخت سدهای زیرزمینی است روستای مشنق ازتوابع شهرستان شبستر می باشد که ازجنوب به دریاچه ارومیه ازشمال به ارتفاعات مابین مرند وشبستر تسوج محدود شده است به منظور شبیه سازی آبخوان مشنق ابتدا کلیه اطلاعات هواشناسی هیدرولیکی هیدرولوژیکی ژئوفیزیکی و زمینشناسی منطقه جمع آوری گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت با تعیین ابعاد آبخوان تعریف توپوگرافی و سنگ کف و تعین خواص هیدرولیکی آبخوان دیگر موارد لازم مدل تفهیمی آبخوان تهیه شده و مدل ریاضی با استفاده ازنرم افزار Visual MODFLOW v.4.2 تهیه گردید مدل طی یکدوره زمانی یکساله ۸۹-۸۸ اجرا و واسنجی گردید مدل برای سال ۹۰-۸۹ مورد صحت سنجی قرارگرفت