سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان کاظمی – دانشجوی دکتری
عباس یگانه بختیاری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
حجت اله رضایی نژاد – کارشناس ارشد
حمید هوشنگی – دانشجوی دکتری

چکیده:

خطوط لوله ی فراساحلی اصلی ترین ابزار درانتقال سیالاتی همچون نفت و گاز از زیردریا می باشند این خطوط لوله همواره درمعرض ابشستگی قرار دارند که فاصله بوجود آمده بین لوله و بستر براثر ابشستگی موجب تغییر مشخصه های آن از قبیل میدان سرعت و فشار می شود از این رو تحلیل جریان دراطراف خطوط لوله ضرورت می یابد تاکنون مدلهای عددی زیادی برای شبیه سازی میدان جریان دراطراف لوله مورد استفاده قرارگرفته اند که این مدلها اغلب از دیدگاه اویلری به حل مساله می پردازند درتحقیق حاضر از روش لاگرانژی هیدرودینامیک ذرات هموارتراکم پذیر برای شبیه سازی جریان اطراف خطوط فراساحل درمجاورت بستر صلب استفاده شده است. دراین مقدل تغییر مشخصه های جریان براثر حضور لوله و نحوه ایجاد گردابه های جریان درپشت لوله برای رینولدز ۹۵۰۰ مورد مطالعه و بررسی قرارمیگیرد و نتایج سرعت جریان با نتایج آزمایشگاهی مقایسه می گردد.