سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید بوشی – دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدجواد کتابداری –
صیاد بریری –
حسن ساقی –

چکیده:

دراین مقاله اندرکنش امواج خطی با موج شکنهای نفوذپذیر توده سنگی به کمک مدلسازی عددی بررسی شده است با فرض سیال لزج معادلات ناویر – استوکس معادلات حاکم برمساله است این معادلات توسط روش تفاضل محدود تجزیه شده و با الگوریتم تجزیه دو مرحله ای حل شده است برای مدلسازی آشفتگی در رینولدزهای بالا از روش k −e استفاده گردیده و حرکت امواج در سطح ازاد توسط روش حجم سیال شبیه سازی شده است موج خطی درتانک موج عددی با استفاده از موجساز پیستونی تولید و برای محیط موج شکن متخلخل اندرکنش موج و موج شکن شبیه سازی شده است پس ا زمعتبرسازی تولید موج و اندرکنش مطالعات پارامتری برروی اندرکنش موج و موج شکن توده سنگی انجام شده است.