سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا واعظی هیر – بخش علوم زمین دانشگاه شیراز، شیراز، چهارراه ادبیات، دانشکده علوم، سا
محمد زارع – بخش علوم زمین دانشگاه شیراز، شیراز، چهارراه ادبیات، دانشکده علوم، سا
عزت اله رییسی – بخش علوم زمین دانشگاه شیراز، شیراز، چهارراه ادبیات، دانشکده علوم، سا

چکیده:

مدل عددی BIONAPL/3D به عنوان یک مدل سه بعدی جریان و انتقال برای شبیه سازی انتقال و رفتار چهار ترکیب بنزن B تولوئن T اتیل بنزن E و زایلن X که از شش توده نفتی سیال سبک (LNAPL) آزاد شده و آبخوان منطقه پالایشگاه شیراز را آلوده کرده اند، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مدل نشان داد که تحت شرایط منبع پیوسته آلودگی و پالایش طبیعی آبخوان (بدون انجام هر گونه عملیات پاکسازی) آلاینده ها چاههای کشاورزی پایین دست را آلوده خواهند کرد و در شرایطی که منبع آلودگی ناپیوسته (غیر مداوم) باشد تنها ابر آلودگی بنزن تحت شرایط پالایش طبیعی تا اولین سری چاههای کشاورزی توسعه پیدا خواهد کرد. چاههای آبشرب شیراز و چاههای آب شرب محلی در هر شرایطی در خطر آلودگی نیستند.