سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه سیادت موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
محمدجواد صراف شیرازی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده:

در این مدل، معادلات دیفرانسیل پاره ای مربوط به موازنه جرم و انرژی برای هوای محبوس در منسوج متخلخل و همین طور برای الیاف موجود در منسوج نوشته شده است . سپس این معادلات به صورت عددی و به روش تفاضل محدود و از روش ضمنی حل شده است . مدل ارائه شده قادر است میزان رطوبت و درجه حرارت را در زمان های مختلف فرآیند جذب رطوبت یادفع آن و در هر لایه از منسوج متخلخل محاسبه نماید . جهت بررسی نتایج مدل و مقایسه آن با مشاهدات آزمایشگاهی، نمونه ای از یک پارچه پشمی انتخاب شده که این نمونه در ابتدا خشک گردیده و سپس در رطوبت های نسبی ۴۵%، ۶۵% و ۸۰% قرار داده شده است . میزان جذب رطوبت د ر زما ن های مختلف به طور آزمایشگاهی اندازه گیری شده و نتایج به دست آمده از مدل ارائه شده، در گرا ف هایی رسم شده و با مشاهدات آزمایشگاهی مقایسه شده است . نتایج مقایسه های انجام شده بر صحت نتایج حاصل از مدل پیشنهادی تاکید دارد.