سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس زارع نژاداشکذری – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
حسین عجم – دانشیاردانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال دریک حفره مربعی بصورت عددی مورد بررسی قرارگرفته است حفره مذکور دارای دودیوار آدیاباتیک دربالا و پایین و یک دیواردما بالا درسمت راست و یکدیوار با دمای پایین درسمت چپ است به جهت اینکه تاثیر درصد حجمی نانوذرات برروی انتقال حرارت مشخص شود مدلسازی ها برای سه عدد گراشف ۳ ۱۰ و ۴ ۱۰ و ۵ ۱۰ و پنج کسرحجمی مختلف صفر سیال پایه ۲و ۴ و ۶و۸درصد انجام شده است همچنین امکان مقایسه کارکرد حرارتی با نانوسیال و آب خالص فراهم گردیدها ست نتایج نشان میدهد که رفتار نانوسیال همانند سیال خالص است با این تفاوت که انتقال حرارت و همچنین سرعت جریان درنزدیکی مرزها درنانوسیال با افزایش مقادیر مختلف نسبت حجمی ذرات افزایش می یابد.