سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا مویدی – گروه مهندسی شیمی – دانشکده تحصیلات تکمیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ج
مهرداد منطقیان – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آلاینده های آلی یکی از انواع آلاینده های محیط زیست می باشند . تری کلرو اتن(TCE )یکی از این آلاینده های آلی می باشد که سبب آلودگی آبهای زیر زمینیمی شود . رسوبات این ماده بصورت فاز غیر آبی غلیظی ) ) DNAPL موجبات این آلودگی آبهای زیر زمینی را ایجاد می کند . تجزیه TCE با کمک حلال خاصی به نام سورفاکتانت امکان پذیر می باشد , که برای دو حالت وجود رژیمهای جریان مختلف و حالت بدون وجود جریان میتواند بررسی و مدلسازی شود . این تحقیق در رابطه با آنالیز عددی و مدلسازی انتقال جرم یک بعدی در جریان آرام می باشد , که با انتخاب حجم کنترل , و مرور قانون دوم فیک ) Fick`s law ) بعنوان مدل ریاضی حاکم در این نوع انتقال، انجام می شود . معادله بدست آمده با یکی از روشهای معمول در حل معادلات دیفرانسیل جزیی قابل حل می باشد . در این کار روش کرانک – نیکلسون بکار برده شده است و همچنین از معادلات تجربی انتقال جرم و اعداد و ارقام حاصل از آزمایشات محققان مختلفی که در این زمینه کارهای تحقیقاتی انجام داده اند استفاده شده است