سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه الیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب، دانشگاه رازی
افشین اقبال زاده – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی – پژوهشکده تحقیقات پیشرفته

چکیده:

آبشکن ها از جمله سازه های هیدرولیکی هستند که از آنها به منظور تثبیت سواحل رودخانه ها جهت حفظ پایداری ساحل استفاده می شود. بنابراین آنالیز و شناخت الگوی جریان در اطراف آبشکن ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این مقاله نتایج شبیه سازی عددی الگوی جریان و سطح آزاد در اطراف یک آبشکن مستغرق با استفاده از نرم افزارFlOW-3D ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. شبیه سازی سطح آزاد به روش VOF صورت پذیرفته و از مدل آشفتگیRNGk  برای بستن معادلات ناویر استوکس استفاده شده است. نتایج بدست آمده در خصوص سطح آزاد و پروفیل های سرعت تطابق مناسبی با نتایج آزمایشگاهی نشان می دهند. همچنین با بررسی اثر طولی نیز اثر تغییر طول آبشکن بر روی سطح آزاد وپروفیل سرعت مورد ارزیابی قرار گرفته است.