سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن مغربی – کارشناس ارشد عمران ،مهندسین مشاور کاوش پی مشهد
سعید علیزاده – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

یکی از روش های غیر مستقیم و معمول در کنترل فرسایش کناری و حفاظت کناره های رودخانه استفاده از اپی یا آبشکن می باشد. در این روش یک سری آبشکن به طور متوالی و زاویه دار با مسیر رودخانه ساخته می شوند تا با اثر گذاری بر خطوط جریان باعث انحراف جریان از دیوارههای فرسایش پذیر و در نهایت محافظت از کرانه ها ی رودخانه گردد. در این مقاله به بررسی اثر گذاری آبشکن های متوالی بر روی الگوی جریان و در نهایت محافظت از کرانه ها در حوزه ی کال شور در استان گلستان پرداخته شده است. برای شبیه سازی الگوی جریان از مدل عددی CCHE2D استفاده شده است و برای شبیه سازی آشفتگی از مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل عددی نشان می دهد که احداث آبشکن می تواند باعث انحراف خطوط سرعت حداکثر از کرانه ها و حفاظت از کرانه ها گردد.