سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن مغربی – کارشناس ارشد هیدرولیک مهندسین مشاور کاوش پی مشهد

چکیده:

آبشکن ها معمولا برای حفاظت از سواحلی که بوسیله جریانهای با سرعت زیاد در معرض تخریب قرار میگیرند و یا برای هدایت جریان به مرکز رودخانه استفاده می شوند تحقیقات زیادی درباره الگوی جراین در خم رودخانه ها صورت گرفته است ولی تمام ازمایشات بدون آبشکن بوده است و حتی تحقیقات اندکی که در مورد الگوی جریان اطراف آبشکن ها انجام شده است در مسیر مستقیم کانال و در ازمایشگاه بوده است دراین تحقیق از یک مدل دو بعدی متوسط گیری شده برای بررسی اثر الگوی جریان حول آبشکن در قوس ۱۸۰ درجه تندو ملایم استفاده شده است دراین تحقیق برای شبیه سازی میدان جریان آشفته از مدل k-e متوسط گیری شده در عمق استفاده شده است هدف اصلی از این تحقیق بررسی میدان جریان در قوس ۱ه۸۰ درجه تند و ملایم حول ابشکن می باشد. بدین منظور از داده های ازمایشگاهی دورند ۱۹۷۹ و رزوفسکی ۱۹۶۱ استفاده شد هاست.