سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود دربندی – استاددانشگاه صنعتی شریف
حمیدرضا ابراهیمی کبریا – دانشجوی دکتری

چکیده:

دراین تحقیق جریان اختلاطی دریک چاله مربعی حاوی گازهای اکسیژن و نیتروژن درحالت غیردائم مورد بررسی قرارگرفت معادلات پیوستگی ممنتوم انرژی و جرم اجزا شیمیایی با روش حجم محدود گسسته سازی شده و سپس بااستفاده از یک روش جدید برمبنای الگوریتم سیمپل حل عددی گردید گازهای داخل حفره ایده آل فرض شده بطوریکه خواص آنها تابعی از رابطه ی ساترلند میب اشند برای بررسی دقت الگوریتم جدید نتایج برای حفره مربعی درعدد رایلی ۶ ۱۰ ارایه شده است نتایج بدست آمده با کارهای دیگر محققین بصورت رضایت بخش مقایسه شده است که نشان دهنده صحت الگوریتم جدید تراکم پذیردرجریان های غیردائم اختلاطی می باشد.