سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید محسنیان – دانشجو،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی اکبر رنجبر – استاد،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عباس رامیار – استادیار،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
آرش قناعت – دانشجو،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

دراین مقاله اختلاط دو جریان نانوسیال غیرنیوتنی گذرنده از یککانال دو بعدی بصورت عددی مورد بررسی قرارمیگیرد معادلات پیوستگی مومنتم و انرژی برای جریان ارام با استفاده از روش حجم محدود جداسازی می شود ضریب هدایت حرارتی سیال با استفاده از مدل ارایه شده توسط چون و همکان محاسبه می شود نانوذرات Y-Al2O3 با قطر۲۵nm درسیال پایه ۰/۵% وزنی محلول کربوکسی متیل سلولز برای تهیه نانوسیال مورد نظر حل می شود این نانوسیال مانند سیال پایه ازخود رفتار شبه پلاستیک نشان میدهد از مدل تابع نمایی برای توصیف رفتار نانوسیال غیرنیوتنی استفاده می شود.