سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالکریم نجارن خیرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا
رضا ابراهیمی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مرتضی رحمان پور – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احمد نجارن خیرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:

الکتروهیدرودینامیک یکی از علوم مهندسی میان رشته ای می باشد که حدود یک قرن است شناخته شده و دردو دهه اخیر بصورت سریع توسعه یافته است الکتروهیدرودینامیک با فعل و انفعال بین میدانهای الکتریکی و سیالات سروکار دارد به علت بالا بودن کشش سطحی و گذردهی الکتریکی آب سیال مناسبی برای اتمیزاسیون الکتروهیدرودینامیکی با استفاده از میدان الکتریکی DC درهوا نمی باشد درکار حاضر یک نازل اسپری الکتروهیدرودینامیکی که می تواند آب را اتمیزه کند موردب ررسی قرارگرفته است رویکرد به کاررفته در این کار حل همزمان معادلات کوپل شده هیدرودینامیکی و الکترواستاتیک است که با توجه به میدان الکترواستاتیکی نیروهای جسمی الکتریکی محاسبه شده و درمعادلات ناویر استوکس به کاربرده می شود امروزه یکی از قدیمی ترین و درعین حال مدرن ترین موتورهای فضایی غیرشیمیایی موتورهایی با پیشرانه های یونی هستند هدف از کار حاضر استفاده از یک کد تجاری دینامیک سیالات محاسباتی جهت شبیه سازی فرایند اتمیزاسیون الکتروهیدرودینامیکی می باشد که در مدل حاضر برای ساده سازی اولیه مدل شکستن قطرات درنظر گرفته نشده است.