سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد آخوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم های اطلاعات مکانی
محمدسعدی مسگری سقزلو – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

روشهای عامل مبنا امروزه بع نوان راه کاری مهم جهت شبیه سازی مسائل حوزه شهری به ویژه در زمینه سیستمهای حمل و نقل بسیارمورد توجه می باشد دراین تحقیق سعی شده است تا مدلی جهت کمک به مسیریابی وسائل نقلیه درشبکه حمل و نقل شهری ارایه شود مدل ارایه شده بصورت عامل مبنا می باشد و عاملهای درنظر گرفته شده درسیستم شامل وسایل نقلیه به عنوان عاملهای متحرک و یک عامل اصلی به عنوان عامل مرکزی است دراین مدل عاملهای متحرک مسیر خود را با استفاده از روش جستجوی مکاشفه ای مورد استفاده درهوش مصنوعی انتخاب و درمسر حرکت کرده و موقعیت خود را بصورت لحظه به لحظه به عامل مرکزی ارسال می کنند.