سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینی – دانشگاه تبریز دانشکده فنی گروه برق
مهرداد طرفدارحق –
هادی ولادی –
منوچهر بهرامی –

چکیده:

دراین مقاله نتایج شبیه سازی طراحی و ساخت یک سیستم جبرانسازقدرت راکتیو static compensator STATCOM ارایه میگردد مدارقدرت جبرانسازمذکور که یکاینورتر سه فاز منبع ولتاژ می باشد با استفاده ازکلیدهای IGBT طراحی و ساخته شده است مدار کنترل براساس تئوری توان راکتیو لحظه ای تئوری pq عمل نموده و عملیات پردازش توسط نرم افزار تهیه شده به زبان C انجام میگیرد نتایج شبیه سازی و آزمایشگاهی نشانگرعملکرد بسیارمناسب سیستم جبرانساز درجبران لحظه ای و کامل قدرت راکتیوبار وایجاد ضریب توان مساوی واحددرسمتمنبع می باشد