سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روزبه پناهی – دانشجوی دکتری – دانشگاه تربیت مدرس، عمران – سازه های هیدرولیکی
محمد حسن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، عمران – سازه های دریا
ابراهیم جهان بخش – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی شفیعی فر – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تخمین مناسب بارهای ضربه ای وارد بر سازه در ورود ناگهانی به درون آب ( اسلمینگ )١ ، تنها با درنظر گرفتن تغییرات شتاب حرکت در اثر برخورد با سطح آزاد امکان پذیر است . در این مقاله، یک روش عددی به منظور شبیه سازی اندرکنش شش درجه آزادی سازه صلب و جریان دو فازی بر اساس گسسته سازی حجم محدود معرفی شده و در ادامه، برخورد متقارن و نامتقارن گوه با سطح آزاد – به کمک برنامه توسعه یافته – شبیه سازی شده است . تحلیل و مقایسه نتایج، بیانگر کارایی الگوریتم حاضر در برآوردن نیازهای بررسی ضربه اسلمینگ، علیرغم پیچیدگی های فراوان این پدیده
است .