سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جمال زمانی اوشنی – دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک
مهران حشمتی – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی ه
حمید رخی باغسنگانی – کارشناس ارشد، دانشگاه علم و صنعت ، دانشکده مهندسی مکانیک
مهتاب حشمتی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه بیرجند دانشکده مهندسی

چکیده:

در این مقاله با استفاده از کد ،LS-DYNA فرآیند فروپاشی لاینر، تشکیل جت حاصل از خرج گود و نفوذ آن در هدف فلزی مورد بررسی قرار گرفته است. شبیه سازی ها در دو مرحله انجام شدهاست. در قسمت اول فرآیند فروپاشی لاینر و تشکیل جت بصورت دو بعدی و با استفاده از روش حل لاگرانژی با قابلیت مش بندی مجددRemesh) و در قسمت دوم نفوذ جت در هدف فلزی با استفاده از روش حلALE که در حقیقت ترکیبی از دو روش حل لاگرانژی و اویلری می باشد انجام گرفته است. برای اطمینان از صحت روش انتخاب شده در نرم افزار، در هر قسمت نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج یک تست تجربی مقایسه می گردد. مقایسه نتایج با یکدیگر نشان از قابلیت بالای روش انتخاب شده در تخمین سرعت نوک جت و عمق نفوذ جت در صفحه فلزی دارد. بطوریکه می توان از این کد برای بهینه سازی خرج گود جهت افزایش کارایی استفاده کرد