سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود شریفی دولت آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
بهزاد سلطانی – استادیار ، گروه مهندسی مکانیک طراحی جامدات ، دانشگاه کاشان
مسعود قصابی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان

چکیده:

شکل دهی نموی تک نقطه ای روش جدیدی است که برای شکل دهی ورق به منظور تولید قطعات متقارن و نامتقارن به کار می رود. یکی از برتری های این روش بر سایر روش های موجود، انجام فرایند شکل دهی بدون نیاز به قالب های گران قیمت و تنها با استفاده از یک ابزار ساده ی سرکروی و یک دستگاه CNC می باشد. این روش به طور مخصوص برای تولید قطعات در دسته های کوچک و تولید نمونه اولیه قطعات، کاملاً کاربردی می باشد. در این مقاله به بررسی شکل دهی نمونه ی تک نقطه ای ورق آلومینیوم، ورق فولاد و ورق دوجنسی آلومینیوم -فولاد با شبیه سازی در نرم افزار ABAQUS پرداخته شده و تاثیر اندازه و جهت سرعت دورانی ابزار بر روی نیروهای عمودی و افقی مورد نیاز شکل دهی و تنش های ایجاد شده در مرز بین دو جنس مورد بررسی قرار گرفتند. شکل هندسی در نظر گرفته شده در این پژوهش به صورت مخروط ناقص با زاویه ی دیواره ی متغیر می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که به جای بررسی دو جنس مختلف بطور مجزا، می توان از یک ورق دو جنسی استفاده کرد و اثر پارامترهای مختلف را بر روی این دو جنس ، فقط با انجام یک آزمایش واحد بررسی نمود. علاوه بر آن نتایج نشان می دهد که با افزایش سرعت دورانی ابزار نیروهای عمودی و افقی مورد نیار شکل دهی و تنش های مرر دوجنی کاهش می یابند ولی پیشرو یا پسرو بودن حرکت ابزار تاثیر چندانی بر نیرو ندارد. به منظور صحت سنجی، نتایچ با نتایچ حاصل از آزمایش تجربی مشابه مقایسه شده است.