سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بیژن عباسی خزائی – دکترا، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
اکبر ملااحمدی – دانشجوی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این مقاله شکست پره های توربین بخار کم فشار ردیف آخر به روش اجزاء محدود تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفته است.با توجه به پیچیدگی های موجود در پره توربین، مدل اولیه پره توسط دستگاهCMMتهیه و به نرم افزار معرفی گردید. نواحی اطراف ترک اولیه از سایر نقاط قطعه مجزا و همراه با کل قطعه مش بندی و ترک اولیه در محل مورد نظر مونتاژ گردید. روش انتگرالگیری صریح برای حل مسئله انتخاب شد. برای اعمال نیروهای وارد بر توربین، سرعت زاویه ای ۳۰۰۰ دور در دقیقه برای محور دوران توربین در نظر گرفته شد. بمنظور مدل سازی فشار حاصل از برخورد جریان بخار سطح فوقانی پره ها تحت یک فشار ثابت قرار گرفت. به منظور مد نظر قرار دادن غیر همگونی خواص ماده ناشی از اثرات جوشکاری پره ها به همدیگر توسط میله های اتصال پره ها به همدیگر،(Lacing wire خواص مکانیکی منطقه اتصال بطور جداگانه اعمال گردید. در این تحقیق اثر اندازه، موقعیت و جهت ترک اولیه بر رشد ترک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد، کهموقعیت و جهت ترک اولیه به نحو موثری مسیر رشد ترک را در مراحل آغازین رشد تعیین می کنند. تحت این شرایط بسته به موانع موجود در مسیر ، رشد ترک ممکن است تسریع و یا متوقف گردد