سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صابر حمزه پور – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، دانشگاه ارومیه
جواد بهمنش –
بایرامعلی محمدنژاد –

چکیده:

با توجه به تاثیر مستقیم کیفیت آب در منابع طبیعی و همچنین شرایط برداشت، ذخیره و انتقال آن به محل تصفیه خانه بر فرآیندهای مورد استفاده و کیفیت آب خروجی تصفیه شده، امروزه بررسی روشهائی که بر حفظ و بهبود کیفیت آب در منبع تاکید دارند از اهمیت بالایی برخوردار گردیده است. دو پارامتر مهم تاثیر گذار بر کیفیت آب مخازن سدها، زمان ماند هیدرولیکی و پدیده لایه بندی در مخازن می باشند. لایه بندی حرارتی در دریاچه سدها یکی ازعوامل عمده افت کیفیت آب ذخیره شده میباشد. مدلسازی کیفی مخازن سدها روشی مناسب در مدیریت مخازن سد می باشد که امروزه در بسیاری از سدها استفاده می گردد. دراین مقاله با استفاده ازداده های کمی وکیفی جمع آوری شده، وضعیت رژیم حرارتی وکیفی مخزن سد مارون مورد بررسی قرارگرفته است. برای شبیه سازی این پدیده از مدل ریاضی دو بعدی QUAL-W2- CE استفاده شده است. نتایج شبیه سازی مخزن سد حاکی از وجود لایه بندی حرارتی تابستانه و به تبع آن لایه بندی کیفی مخزن سد مارون میباشد.