سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نورزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی جامع واحد شوشتر
هوشنگ حصونی زاده – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی جامع واحد شوشتر
محمد محمودیان شوشتری – استادتمام، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

سیل یکی از بلایای طبیعی است که همواره خسارت های مالی و جانی فراوانی، به بشر وارد کرده است. با توجه به سیل خیز بودن کشور و همچنین رشد روز افروزون جمعیت شناخت ماهیت سیل در مدیریت سیلاب از اساسی ترین مسائل میباشد تا بدین طریق بتوان با یک مدیریت کارا و توانمند خسارت های ناشی از سیل را کاهش داد. در این تحقیق ابتدا شبیه سازی هیدرودینامیک رودخانه کارون توسط شبیه سازHEC-RAS از محل ایستگاههای گتوند تا شوشتر به طول ۴ کیلومتر در استان خوزستان انجام گرفته است. پروفیل طولی رودخانه برای سیل با دوره بازگشت های مختلف بدست آمده و با استفاده از نتایج این مدل سازی، در انتها با توجه به نقشه های پهنه بندی، آنالیز خسارت و بیمه سیل در این حوزه انجام گرفته است و سپس به کمک آنالیز ریسک، بهترین روش کنترل سیلاب در این ناحیه پیشنهاد گردید